Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1073 - Tijdelijk politiereglement - opening carnavalsseizoen de Rabbedabbers op 11-11-2021

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 20 september 2021 het tijdelijk politiereglement betreffende de opening van het carnavalsseizoen van de Rabbedabbers Kinrooi op 11 november 2021, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1073 op de gemeentelijke website vanaf 27 september tot en met 14 november 2021.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.