Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1071 - Tijdelijk politiereglement - drukjacht everzwijnen in de Zig Molenbeersel op 17-12-2021

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 13 september 2021 het tijdelijk politiereglement betreffende de drukjacht op everzwijnen in de Zig te Molenbeersel op 17 december 2021, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1071 op de gemeentelijke website vanaf 16 september tot en met 31 december 2021.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.