Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1069 - Tijdelijk politiereglement - kermis & braderie te Geistingen op 19 en 20-09-2021

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 30 augustus 2021 het tijdelijk politiereglement betreffende de kermis & braderie te Geistingen op 19 en 20 september 2021, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1069 op de gemeentelijke website vanaf 1 september tot en met 30 september 2021.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.