Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1066 - Tijdelijk politiereglement - Slalom Leurerbroek 03/10/2021

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 9 augustus 2021 het tijdelijk politiereglement Slalom Leuerbroek op 3/10/2021, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1066 op de gemeentelijke website vanaf 11 augustus 2021.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.