Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1061 - Tijdelijk politiereglement - buurtbarbecue Reystraat p 24 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 19 juli 2021 het tijdelijk politiereglement buurtfeest Reystraat op 24 juli 2021, goed
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1061 op de gemeentelijke website vanaf 22 juli 2021.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.