Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1058 - Goedkeuring tijdelijk politiereglement kermis Molenbeersel 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 12 juli 2021 het tijdelijk politiereglement kermis Molenbeersel 2021, goed. 

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 19 juli 2021 tot en met 1 september 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis en vindt u als download hieronder.