Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1054 - goedkeuring aanpassing toewijzingsreglement gemeentelijke bouwplaatsen

De gemeenteraad keurde op 5 juli 2021 de aanpassing van het toewijzingsreglement gemeentelijke bouwplaatsen goed.

Het werd hier gepubliceerd op 12 juli 2021.  

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.