Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1052 - parkeerverbod op parking naast gemeenschapshuis Geistingen en afsluiting Geistingen met omleiding omwille van afsluiting schooljaar De Bommesaar op 29 juni 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 28 juni 2021 een tijdelijk politiereglement goed inzake parkeerverbod op de parking naast gemeenschapshuis Geistingen en afsluiten Geistingen met omleiding omwille van het afsluiten van het schooljaar De Bommesaar op 29 juni 2021

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 5 juli 2021 tot en met 26 juli 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.