Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1051 - parkeerverbod op parkeerplaatsen voor Dorpsplein 3/5 omwille van verhuiswerkzaamheden op 2 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 28 juni 2021 een tijdelijk politiereglement goed inzake parkeerverbod op parkeerplaatsen voor Dorpsplein 3/5 omwille van verhuiswerkzaamheden op 2 juli 2021

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 5 juli 2021 tot en met 26 juli 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.