Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1046 - afvalreglement betreffende beheer huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

De Gemeenteraad keurde op 7 juni 2021 een afvalreglement goed betreffende beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 15 juni 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.