Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1045 - parkeerverbod parking Vroenhof voor plaatsen tent en LED-Wall voor de uitzending EK voetbal 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 7 juni 2021 een tijdelijk politiereglement goed inzake parkeerverbod op de parking Vroenhof voor het plaatsen van een tent en een LED-Wall voor de uitzendingen van het EK voetbal 2021.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 15 juni 2021 tot en met 6 juli 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.