Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1044 - beperkt parkeerverbod Dorpsplein Kinrooi tijdens wekelijkse markt

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 7 juni 2021 een tijdelijk politiereglement goed inzake beperkt parkeerverbod op het Dorpsplein te Kinrooi tijdens de wekelijkse markt, het is een verlenging van de coronamaatregel van 1 juni 2021 tot en met 30 september 2021.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 15 juni 2021 tot en met 1 oktober 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.