Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1042 - inrichting speelstraat Meytersveld en Hilvenhof juli 2021 - augustus 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 31 mei 2021 een tijdelijk politiereglement goed inzake de inrichting van een speelstraat in Meytersveld en Hilvenhof voor de maanden juli en augustus 2021.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 3 juni 2021 tot en met 1 september 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.