Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1041 - kermissen Dorpsplein Kinrooi - nieuwe datum

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 31 mei 2021 een tijdelijk politiereglement goed inzake de kermissen op het Dorpsplein in Kinrooi.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 3 juni 2021 tot en met 8 september 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.