Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1036 - goedkeuring aanpassing reglement ambulante handel

De gemeenteraad keurde op 3 mei 2021 het aangepast reglement op ambulante handel goed.

Het werd hier gepubliceerd op 6 mei 2021.  

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.