Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1033 - kermissen Dorpsplein Kinrooi

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 26 april 2021 een tijdelijk politiereglement goed inzake kermissen op het Dorpsplein te Kinrooi.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 29 april 2021 tot en met 20 mei 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.