Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1032 - parkeerverbod en afsluiten parking Dorpshuis Ophoven op 3 mei 2021 wegens afbraak kraan

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 26 april 2021 een tijdelijk politiereglement goed inzake het parkeerverbod en afsluiten parking aan het Dorpshuis te Ophoven op 3 mei 2021 wegens afbreken van een kraan.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 29 april 2021 tot en met 20 mei 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.