Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1021 - parkeerverbod Dorpsplein tbv marktuitbaters (coronamaatregelen)

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 18 januari 2021 een tijdelijk politiereglement goed inzake het parkeerverbod op het Dorpsplein - plaats vrijhouden voor de opstelling van marktuitbaters - verlenging huidige coronamaatregel vanaf 31 januari 2021 tot en met 30 april 2021.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 20 januari 2021 tot en met 30 april 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.