Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1020 - eerste drukjacht everzwijnen De Zig Molenbeersel op 09-01-2020

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4 januari 2021 een tijdelijk politiereglement goed inzake de eerste drukjacht op everzwijnen in de Zig te Molenbeersel op 9 januari 2021.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 6 januari 2021 tot en met 27 januari 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.