Gemeente Gemeente Kinrooi

Attest gezinssamenstelling

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin. Dit formulier wordt soms gevraagd als u bepaalde voordelen kan hebben bij een bepaald aantal kinderen, bijvoorbeeld voor een buzzypas. U kan het aanvragen in het gemeentehuis of via het e-loket hieronder. 

U kan dit aanvragen via het e-loket hieronder. 

Voorwaarden

U kunt het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.