Gemeente Gemeente Kinrooi

Andere initiatieven voor kinderopvang

Naast de gemeentelijke dienst voor buitenschoolse kinderopvang, zijn er nog een aantal andere initiatieven die van pas kunnen komen als u op zoek bent naar kinderopvang.

Activiteiten van de dienst vrije tijd 
Bepaalde initiatieven die de jeugddienst of de sportdienst organiseren, kunnen misschien van pas komen. Zo is er bijvoorbeeld de Sportacademie - een uurtje spel en sport na school - en tijdens de vakantie's zijn er allerhande jeugdactiviteiten. In de zomermaanden is er ook speelpleinwerking in iedere dorpskern.

Gezinsbond oppasdienst
De Gezinsbond organiseert een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 14 jaar in elke dorpskern van de fusie Kinrooi. Om gebruik te maken van deze manier van opvang dient u lid te zijn van de Gezinsbond en kan u contact nemen met Hilde Boonen-Smeets (Zielderveld 95 - 3640 Kinrooi) via tel. 089 70 27 15.

Onthaalouders Ferm Kinderopvang
Onthaalouders van Ferm Kinderopvang - voorheen Landelijke Kinderopvang - bieden op 24 locaties in Kinrooi opvang aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit gebeurt in 21 gezinsopvangen (bij onthaalouders aan huis) en 3 groepsopvangen (samenwerkende onthaalouders). De opvang vindt plaats in een familiale sfeer  waarin veiligheid, welbevinden, geborgenheid en de individuele ontplooiing van elk kind centraal staan. Waar het zowel voor ouders als voor de kinderen vertrouwd en warm aanvoelt en waar dagelijkse zorg gecombineerd wordt met spelletjes, voorleesmomenten en een oprechte knuffel. Onthaalouders kunnen rekenen op toezicht en begeleiding door de verantwoordelijken van Ferm Kinderopvang. De dagprijs is afhankelijk van het inkomen en de gezinslast. Er is een sociaal tarief mogelijk. De kinderopvang is fiscaal aftrekbaar. Mensen die een VDAB-opleiding volgen, krijgen de kosten voor kinderopvang terugbetaald. Voor meer info kan u terecht bij:
Ferm Kinderopvang - Grote Kerkstraat 15/1 - 3640 Kinrooi
tel: 089 56 27 10 e-mail: dvo.maaseik@samenferm.be
infolijn 070 24 60 41 tussen 9u00 en 14u00
Klik hier voor meer info over Ferm kinderopvang.

Oppasdiensten voor zieke kinderen
Reddie Teddy is een babysitdienst van de Voorzorg. U kan deze dienst contacteren via 011 85 06 42 of via e-mail naar reddieteddy.limburg@devoorzorg.be. De christelijke mutualiteit (www.cm.be) heeft kinderverzorgsters die bij u thuis komen oppassen als uw kind tussen 0 en 12 jaar onverwacht ziek is. Dit gebeurt via Skoebidoe, tel. 011 28 02 90. Het onafhankelijke ziekenfonds Partena Limburg heeft een gelijkaardige service die U kan reserveren via 02 778 92 92. Bij de Landelijke kinderopvang zijn er tevens (invallende) onthaalmoeders die specifiek de opvang van zieke kinderen kunnen verzorgen.

Zelfstandige onthaalmoeder
In de gemeente zijn met Ukkepuk en de Speulkamer ook drie zelfstandige onthaalmoeders actief: 

Ukkepuk
Een kleinschalig opvanginitiatief, onder toezicht van kind en gezin, waar kwaliteit voorop staat. Uw allerkleinste ukkepuk  (0-4 jaar) komt er terecht in een familiale sfeer en leert omgaan met andere ukkepukken van alle leeftijden.

Onder begeleiding kunnen de kinderen spelen, zingen, dansen, kleuren, schilderen, met de klei spelen, verkleden,…De allerkleinste krijgen naar eigen behoefte aandacht, verzorging en knuffels. Voor de baby’s  is er geen vaste dagindeling. Elk kind eet, slaapt en speelt volgens behoefte. De openingsuren zijn van maandag tot en met donderdag van 6u00 tot 18u00. En op vrijdag van 6u00 tot 17u00.

Ukkepuk werkt met een vaste dagprijs/ halve dagprijs, welke fiscaal aftrekbaar is
Veerle Aandekerk - Beekstraat 6 - 3640 Kinrooi (Geistingen) - gsm 0477 59 38 04
veerle.aandekerk@telenet.be

De Speulkamer
Bij De Speulkamer kunnen er maximaal 7  kinderen gelijktijdig worden opvangen in de leeftijd van 0 jaar tot ze definitief naar school gaan. De opvang vindt plaats in een aparte, gezellige ruimte aan de woning. Hier mogen de kleintjes vrij en veilig op ontdekking gaan. Tevens leren ze rekening houden met anderen, samen spelen en samen delen. Televisie en internet is overbodig! De opvang is fiscaal aftrekbaar en de prijs is gebaseerd op werkelijk aanwezige uren, die in overleg flexibel in te vullen zijn.
Paula Vries - Smeetsstraat 36 - 3640 Kinrooi (Molenbeersel) - tel. +31 629 752 432
paula.vries@telenet.be

De Tovertuin
Een kleinschalige vorm van kinderbegeleiding en – opvang. Het kind in zijn ontwikkeling staat centraal en er wordt veel aandacht besteed aan huiselijkheid, buiten spelen en natuurbeleving.
De Tovertuin staat voor :
Thuis voelen
Ontdekken en ontwikkelen
Verbondenheid
Eigenheid    
Ruimte, respect, rust en regelmaat

De Tovertuin biedt naast opvang ook activiteiten aan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, zoals Natuurlijk Wijs Kind, workshops gericht op creativiteit en natuurbeleving, verjaardagsfeestjes met aandacht voor spel, belevingstheater, creativiteit en op ontdekking gaan in de wondere wereld van de natuur. De opvang is fiscaal aftrekbaar en de prijs wordt onderling besproken.
Sandra Houben-Agten - Kleinvenstraat 2 - 3640 Kinrooi (Kessenich) - tel. 089 75 63 56 sandra.agten@gmail.com

Hummelkeshof
Bij Hummelkeshof in Geistingen organiseert Kim Heijkers een kleinschalige opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Er is aandacht voor ieder kind als individu en een open communicatie met de ouders. De kinderen ontwikkelen en spelen in een ruime en landelijke omgeving. Voor gezonde, verse voeding werkt Hummelkeshof samen met hoeve 't Bommesaarke. Er is een vast maandtarief voor de opvang. De kosten zijn fiscaal aftrekbaar en er is een kinderopvangtoeslag voor de ouders. Meer info is verkrijgbaar via kimheijkers@telenet.be of +31 654 974 762.

Babysitters service
De grootste babysit-community van België, met al meer dan 28.000 babysitters in België, kan helpen met het vinden van geschikte kinderopvang, vooral in de avonduren wanneer de reguliere kinderopvang gesloten is. Via een transparant en betrouwbaar platform kunnen ouders en babysitters direct met elkaar in contact treden en op die manier elkaar helpen. Via deze website vindt u alle info over onze gemeente van deze Babysitters service.