Gemeente Gemeente Kinrooi

Al 465 geregistreerden op kinrooimeemaken.be

Gepubliceerd op  ma 08 apr 2019
Op 18 maart lanceerde gemeente & OCMW Kinrooi het online burgerparticipatieplatform kinrooimeemaken.be. Exact drie weken verder zijn er meer dan 450 personen geregistreerd en werden al een 45-tal ideeën gepost om Kinrooi nog mooier en beter te maken

De meeste voorstellen vallen onder het thema een fijne(re) buurt en leefomgeving. Mobiliteit, straten en pleinen zijn vaak terugkerende subthema's. Ook in de thema's zorgen voor elkaar en voor anderen en leven, organiseren en beleven zijn al ideeën gepost. De eerste fase van de participatie loopt nog tot 18 mei: tot dan kan iedereen die zich registreert zijn of haar ideeën of voorstellen lanceren of reageren en stemmen op andere voorstellen.

465 geregisteerden
Op dit moment hebben zich reeds 465 personen geregistreerd op kinrooimeemaken.be. Dat is een mooi aantal maar er mogen nog geëngageerde burgers bij komen. Ter info: niemand kan je naam zien als je voor of tegen een idee stemt. Enkel bij een voorstel of reactie, wordt je naam getoond. Als je de ideeën alleen maar wil lezen, kan dat zonder registratie op kinrooimeemaken.be maar dat verdient niet de voorkeur. De participatie is natuurlijk pas een feit als je registreert en reageert, dus... doen: kinrooimeemaken.be/sign-up!

1ste Meemaakavond op dinsdag 23 april 
Het online traject heeft ook een offline spoor, onder andere in de vorm van de 1ste Meemaakavond op dinsdag 23 april om 19u30 in GC De Stegel. Tijdens die avond zullen alle gemeentelijke adviesraden en geëngageerde burgers zich kruisbestuivend mogen afvragen wat er nodig is om Kinrooi nog mooier en beter te maken.