Gemeente Gemeente Kinrooi

Afval hoort niet op de grond

Gepubliceerd op  ma 26 apr 2021
Drie op vier Vlamingen ergeren zich aan zwerfvuil maar toch blijft het opduiken in de wegbermen, inclusief een nieuw soort zwerfvuil: de gebruikte mondmaskers. Verschillende Mooimakers zijn dagelijks in de weer om bermen netjes te houden in Kinrooi. In september kunnen we ze allemaal helpen.

Op zich zou de grootste hulp kunnen komen van de sluikstorters of zij die zwerfvuil achterlaten. Als zij iets meer gezond verstand gebruiken, zou het al een pak minder zijn... Onderzoek toont aan dat 3 op 4 Vlamingen zich ergert aan zwerfvuil. Ruim de helft van de Vlamingen wil zich inzetten voor acties die hen nauw aan het hart liggen. 70% van de Vlamingen maakt zich zorgen maakt over het leefmilieu en de vervuiling... en toch gooit een omvangrijk aantal Vlamingen klein afval nonchalant en zonder er bij stil te staan op straat.

Met een kleine inspanning van ons allemaal zijn we binnenkort voorgoed verlost van rondslingerende peuken, klokhuizen, papiertjes, kauwgom en blikjes. En dat wil toch iedereen?
Het vele zwerfvuil vormt ook een gevaar voor koeien. Stukjes van weggegooide blikjes of ander zwerfvuil belanden na het maaien wel eens in het veevoeder. In de magen van de dieren veroorzaken die stukjes letsels, zogenaamde scherp-ins. Een letsel daarvan kan leiden tot een verminderde melkproductie, ziekte en soms tot sterfte van het dier. Jaarlijks zouden volgens schattingen tot 6.200 koeien ziek worden door zwerfvuil.

Langs deze weg willen we onze Mooimakers nog eens extra danken voor hun inspanningen. Dankzij hen liggen de Kinrooise wegbermen - ontdaan van het ontsierend zwerfvuil - er veel mooier bij.

Help mee met Straat.net 2021 

Corona zet nog steeds een handrem op ons leven, maar helaas niet op zwerfvuil. Het heeft zelfs voor een nieuw soort zwerfvuil gezorgd: gebruikte mondmaskers, die voor alle duidelijkheid in de vuilbak thuishoren...

De jaarlijkse zwerfvuilopruimactie van Limburg.net is door de coronamaatregelen verplaatst van de lente naar 17, 18 en 19 september 2021. Niet toevallig deze datum, want 18 september is World Cleanup Day. Wil jij met je klas of vereniging een dag of een weekend je handen uit de mouwen steken tegen het zwerfvuil tijdens Straat.net 2021 ? Stuur dan voor 7 mei 2021 het ingevuld formulier (zie download bij dit bericht) naar kristel.stals@kinrooi.be

Na de inschrijving krijgen de deelnemers bepaalde straten toegewezen. Op de opruimdag zelf kan iedereen beschikken over het nodige opruimmateriaal: vuilzakken, handschoenen, …. Limburg.net betaalt voor elke opgeruimde kilometer 15 euro uit. We hopen dat de coronamaatregelen het toelaten om de opruimactie in september te laten doorgaan. Ingeschreven verenigingen worden op de hoogte gebracht van geldende afspraken en veiligheidsmaatregelen.