Gemeente Gemeente Kinrooi

Afbreken van werkhal en bouwen van kapsalon - Meierstraat 36

Projectnummer omgevingsloket: OMV_202101213

Brecht Koolen en Valerie Smits hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het afbreken van een werkhal en het bouwen van een kapsalon aan Meierstraat 36, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, perceel 738G2.

Het openbaar onderzoek loopt van 25-03-2021 tot en met 23-04-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).