Gemeente Gemeente Kinrooi

Aanleggen van verharding en rooien van 2 bomen - Maasstraat 20

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021050873

André Moens heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het aanleggen van verhardingen en het rooien van 2 bomen aan Maasstraat 20, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie A, perceel 811G.

Het openbaar onderzoek loopt van 22-04-2021 tot en met 21-05-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).