Gemeente Gemeente Kinrooi

Wat met die witte strepen op de weg ?!

Gepubliceerd op  ma 02 mei 2022
De voorbije week zijn op verschillende Kinrooise wegen de witte stippellijnen getrokken voor de zogenaamde fietssuggestiestroken. Het roept hier en daar vragen op wat precies de bedoeling daarvan is... Bij deze de antwoorden.

In 2020 werd in elke schoolomgeving het Kinderknooppuntennetwerk gelanceerd met daarin de meest aangewezen routes naar school. Met de introductie van dat netwerk speelt de gemeente Kinrooi een voortrekkersrol, in de schoot van het Kopenhagenplan en met steun van de Vlaamse overheid.

Het KKPN is een nieuw gegeven en de daaraan gekoppelde acties zijn best ingrijpend. Zo werd bij de lancering al de intentie uitgesproken om de routes ook fietsveilig(er) te maken door diverse initiatieven: 
- grote herinrichtingswerken
- de introductie van fietsstraten
- het plaatsen van snelheidsmeters
- bijkomende signalisatie en extra zebrapaden
- het verbinden en opwaarderen van trage wegen
- en last but not least de aanleg van fietssuggestiestroken.

Maar wat moet je nu als fietser of automobilist doen in een fietsstraat of op een fietssuggestiestrook?

Fietsstraat
- herkenbaar aan bord fietsstraat (langs de weg en meestal ook op de weg getekend)
- snelheidsbeperking van 30 km/u
- fietser heeft altijd voorrang op de automobilist maar houdt zich best rechts van de weg 
- automobilist mag de fietser niet voorbijsteken tot het einde van de fietsstraat

Fietssuggestiestrook
- een fietssuggestiestrook is géén fietspad
- herkenbaar aan het fietserspictogram en de witte stippellijnen op de rijbaan
- het duidt de positie van de fietser op de rijbaan aan (ook rechts op de weg)
- heeft een sensibiliserend, vertragend en sturend effect voor de automobilist: het maakt de automobilist duidelijk dat er fietsers op de rijbaan aanwezig kunnen zijn en geeft de fietser een groter gevoel van veiligheid omdat die minder naar de rand van de rijweg verdrongen wordt.

De lancering van het Kinderknooppuntennetwerk en de bijbehorende initiatieven zijn een leerproces voor de gemeente Kinrooi én voor alle gebruikers. Na verloop van tijd zullen de verkeersingrepen dan ook geëvalueerd worden.

Meer info?
Bekijk deze aflevering van Fan van Kinrooi (december  2021) over alle initiatieven rond verkeersveiligheid en op het einde het verhaal van de fietsstraat / fietssuggestiestrook.