Gemeente Gemeente Kinrooi

Aankomst uit buitenland (tijdelijk verblijf toerist)

Maak een afspraak
Personen van vreemde nationaliteit die naar Kinrooi komen voor een kort verblijf (bijvoorbeeld toeristen, zakenlui,…) moeten zich binnen de drie werkdagen na aankomst melden bij de dienst bevolking tenzij hij/zij verblijft in een hotel. Zij worden in het bezit gesteld van een aankomstverklaring of een bijlage 3-ter.

De aankomstverklaring van een EU- en EER-onderdaan is geldig voor 90 dagen vanaf binnenkomst. Deze van een niet-EU- en niet-EER-onderdaan is geldig voor de duur van het visum.

Wat meebrengen

  • uw afspraakkenmerk
  • identiteitskaart en/of internationaal paspoort (indien nodig met visum)
  • 1 recente pasfoto met witte achtergrond