Gemeente Gemeente Kinrooi

Aankomst uit buitenland (tijdelijk verblijf seizoensarbeider)

Personen van Europese nationaliteit die naar Kinrooi komen om te werken voor een periode van maximum 3 maanden dienen zich aan te melden bij de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente/stad waar zij verblijven. Als dat in Kinrooi is, moeten ze hiervoor een afspraak maken via 089 70 03 40 of via vreemdelingen@kinrooi.be. In de praktijk wordt dit meestal door de werkgever gedaan.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart en/of internationaal paspoort (indien nodig met visum)
  • werkgeversattest (indien er ook nog een bisnummer aangevraagd dient te worden)