Gemeente Gemeente Kinrooi

Toegankelijkheidsregeling Aan de Spaenjerd

Inspraakperiode loopt tot 05-06-2024

De gemeente Kinrooi heeft, via het agentschap Natuur en Bos, het ontwerp-toegankelijkheidsregeling van het natuurdomein 'Aan de Spaenjerd' ontvangen. 

in deze regeling wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschrijven. Het dossier kan, vanaf 06-05-2024, digitaal ingekeken worden via de volgende link: Toegankelijkheidsregelingen in publieke consultatie | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be) of, na afspraak, bij de dienst Ruimte in het gemeentehuis van Kinrooi.

Bemerkingen en/of opmerkingen kunnen tot 05-06-2024 ingediend worden via email (aves.lim.anb@vlaanderen.be) of via de post op het volgende adres:

Agentschap voor Natuur en Bos
Adviezen en vergunningen
Koning Albert II-laan 15 bus 177
1210 Brussel 

  •