Gemeente Gemeente Kinrooi

Rooien van hoogstammige boom - Venlosesteenweg

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2021067191
Dossernummer gemeente: OMV/2021/098

Dhr. Mathieu Rutten heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend op 14-04-2021 voor het rooien van een hoogstammige boom staande op een perceel gelegen Venlosesteenweg zn (naast 305) te Kinrooi, kadastraal gekend als 3e afdeling, sectie A, perceelnummer: 455M.

Het betreft het rooien van een boom op een toekomstig bouwperceel. De aanvraag is onderworpen aan de gewone procedure waardoor er een openbaar onderzoek dient georganiseerd te worden. Deze zal doorgaan van 29-04-2021 tot en met 28-05-2021.

De aanvraag kan tot de sluiting ingekeken worden via het omgevingsloket of in het gemeentehuis bij de dienst Ruimte. U kunt hiervoor en afspraak maken. Evenuele bezwaren en/of opmerkingen kunnen tijdens deze periode opgeladen worden via hetzelfde loket of afgegeven worden in het gemeentehuis t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Meer info

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019019442

Publicatiedatum: 21 juni 2019