Gemeente Gemeente Kinrooi

Rooien van een notenboom - Bosstraatje 53

ref. omgevingsloket: OMV_2024085711

ref. gemeente: OMV/2024/093

Het bestuur van Kinrooi deelt mee dat door Guido Meekers, wonende Bosstraatje 53 te 3640 Kinrooi, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bosstraatje 53, en met als kadastrale ligging: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, nr. 422D.

Het betreft een aanvraag tot het rooien van een hoogstammige boom.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag werden geen MER, noch een veiligheidsrapport gevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning een openbaar onderzoek georganiseerd van 20-06-2024 tot en met 19-07-2024.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (19-07-2024), worden ingekeken via het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/) of op de dienst omgeving van de gemeente Kinrooi. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kinrooi.