Gemeente Gemeente Kinrooi

Regularisatie van een landbouwbedrijf - Colbersstraat 3

Dhr. Jaak Creemers heeft een aanvraag ingediend voor het regulariseren van het landbouwbedrijf gelegen Colbersstraat 3.

In deze aanvraag wordt het volgende gevraagd:

- de schrapping van rubriek 15.2. werkplaats voor motorvoertuigen, gezien deze nooit uitgevoerd werd;

- rubriekswijziging van rubriek 17.3.9.1. naar rubriek 6.5.1. voor de verdeelslang;

- rubriekswijziging van rubriek 17.3.6.1.b. naar rubriek 17.3.2.1.1.1.b. voor de opslag van mazout / stookolie;

- vermindering van de opslag van olie: van 400L olie, die in feite nooit aanwezig geweest is, naar 20 liter olie (= niet vergunningsplichtig)

- Vermindering van hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen / reinigingsproducten: van 500 liter naar 50 liter.

De overige rubrieken blijven ongewijzigd. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning een openbaar onderzoek georganiseerd van 02-03-2023 tot en met 31-03-2023.

Reden openbaar onderzoek: veranderen van een klasse 2-inrichting.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (31-03-2023), worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken) of op de dienst omgeving van de gemeente Kinrooi. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kinrooi.