Gemeente Gemeente Kinrooi

PRUP rioolwaterzuiveringsstation Susenweg

In de toekomst wordt verwacht dat het aantal aansluitingen op de huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) zal toenemen. Dat is de aanleiding voor een renovatie van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Susenweg. Door de toename van het aantal IE (inwonersequivalent), kan men op termijn met een capaciteitstekort te kampen krijgen. 

Met een beperkte nieuwe inrichting en uitbreiding van het terrein wil men ervoor zorgen dat de  capaciteit opgedreven kan worden zodat voldoende rioolwater gezuiverd kan worden. Omdat de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zich binnen de bestemming agrarisch gebied bevindt, dient Aquafin hiervoor een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op te maken.

Het plangebied (zie illustratie) wordt voorlopig indicatief aangeduid in afwachting van een definitieve aanduiding van het PRUP. Om dit plan uitgebreid te kunnen bespreken, zal er een participatiemoment worden voorzien voor alle inwoners.

Dit zal plaatsvinden op donderdag  10 december 2020 om 19u00 in de kleine zaal van GC De Stegel (toegang via de Oudekerkstraat). Gezien de coronamaatregelen is men verplicht om hier via het e-loket vooraf in te schrijven voor dit infomoment. Eventueel kan u zich ook telefonisch aanmelden bij de dienst ruimte via 089 70 03 00.