Gemeente Gemeente Kinrooi

Digitale infosessies N73 Breeërsteenweg

Gepubliceerd op  vr 30 okt 2020
Omdat samenkomen met meerdere mensen in deze periode van verstrengde maatregelen geen goed idee is, zullen er midden november twee digitale infosessies georganiseerd worden over de plannen om N73 Breeërsteenweg veiliger te maken vanaf Kinrooi centrum richting Bree.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om de N73 Breeërsteenweg in Kinrooi te vernieuwen, vanaf het begin van de bebouwde kom aan de Kloosterstraat tot het einde van de bebouwing richting Bree.

De fietspaden worden vernieuwd en de kruispunten heringericht, met het oog op meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Ondergrond worden de rioleringen ook vernieuwd, naar een gescheiden afvoerstelsel. Bijkomende info over het project leest u hier. 

Verschillende projectpartners hebben de voorbije jaren het dossier van de N73 verder verfijnd. AWV wil in nauwe samenwerking met de gemeente Kinrooi, de omgeving informeren over de plannen en de noodzakelijke stappen om het project te realiseren. Hiervoor zullen er twee digitale infosessies georganiseerd worden. 

Interessant voor eigenaars en omwonenden
Tijdens de digitale sessie zullen het ontwerp en de verschillende stappen, waaronder de grondverwervingen, in detail toegelicht worden. Deze infosessies vinden plaatsen op woensdag 18 en donderdag 19 november, telkens om 19u30. Inschrijven is verplicht en kan tot en met vrijdag 13 november via deze link. U zal daags voor de infosessie een instructiemail met praktische afspraken ontvangen. Inhoudelijk zijn het twee dezelfde infosessies. Schrijf in voor de avond dat u het beste past. Eigenaars en buurtbewoners worden vriendelijk verzocht om deel te nemen. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.