Gemeente Gemeente Kinrooi

Minder Mobielen Centrale (MMC)

De Minder Mobielencentrale van Kinrooi is een afdeling van Taxi Stop Gent en helpt mensen met verplaatsingsproblemen. De chauffeurs zijn vrijwilligers met vrije tijd die beschikken over een eigen wagen. Het zijn vooral mensen die sociaal voelend zijn en die zich graag inzetten voor de medemens.

Voor wie

  • Senioren 
  • Gehandicapten 
  • Zieken 
  • Mensen in een sociale noodsituatie 
  • Mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en geen beroep kunnen doen op vrienden, familie, kennissen,... 
  • Mensen die over een beperkt inkomen beschikken. 

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de MMC, dient u eerst lid te worden. Hiervoor kan men best een afspraak maken met de dienst zorg en ouderen (Marijke Bosmans).

Hoe aanvragen

Ritten kunnen gereserveerd worden op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u00 tot 12u00 op een apart MMC-nummer dat meegedeeld wordt als het lidmaatschap in orde gemaakt is.

Kostprijs

  • lidgeld: 12 euro per jaar per persoon (18 euro voor twee personen uit hetzelfde gezin)
  • de kostprijs per kilometer bedraagt 0,3957 euro