Gemeente Gemeente Kinrooi

Meerjarenplanning 2020-2025 - 2 december 2019

De meerjarenplanning voor 2020-2025 van gemeente & OCMW Kinrooi alsook AGB Kinrooi werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 2 december 2019. U vindt de documenten en extra documentatie als download hieronder terug. Ze werden gepubliceerd op 12 december 2019.

In de Kinrooi info van februari 2020 werd een uitgebreid artikel gepubliceerd over de meerjarenplanning. Ook dat vindt u bij de downloads hieronder terug.