Gemeente Gemeente Kinrooi

GAS - Gemeentelijke Administratieve Sancties

De gemeente Kinrooi voorziet verschillende reglementen om gemeentelijke administratieve sancties (GAS) mogelijk te maken. Enerzijds is er het luik overlast (GAS 1-2-3) en anderzijds het luik beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5).

GAS 1-2-3 (overlast)

De politieverordening ter beteugeling van overlast dient om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te vrijwaren en om de openbare overlast te bestrijden. Bij inbreuken op dit reglement kan er, vanaf de leeftijd van 16 jaar, een Gemeentelijke Administratieve Sanctie - beter bekend als GAS - opgelegd worden. Daarnaast kunnen aparte gemeentelijke reglementen die administratieve sancties mogelijk maken. De meest voorkomende punten van overlast in Kinrooi zijn loslopende dieren, afval (sluikstort, verbranding van afval, …), geluidsoverlast/nachtlawaai, reinheid (voor- en achtertuinen, …) en opslag van voertuigen. Klik hier voor nog meer info over GAS 1-2-3.

GAS 5 (beperkte snelheidsovertredingen)

Het GAS 5-reglement bepaalt dat gemeenten gemeentelijke administratieve geldboetes (GAS) mogen opleggen voor lichte snelheidsovertredingen (maximum 20 km/u te snel) in zones van 30 of 50 km/u. Hierdoor vallen deze overtredingen niet langer onder het strafrecht en de bevoegdheid van de federale politie. Alle lokale besturen binnen de politiezone CARMA gingen een samenwerking aan met de lokale verwerkingscel stad Genk en met politiezone CARMA en voerden hetzelfde GAS 5-reglement in om boetes voor beperkte snelheidsovertredingen zelf te innen. Politie CARMA stelt de snelheidsovertredingen vast. De overtredingen worden vervolgens doorgegeven aan de lokale verwerkingscel in Genk. De stad Genk verwerkt centraal de administratieve boetes over de gemeentegrenzen heen voor de hele politiezone. Tot slot gebeurt de inning van de geldboetes door het lokale bestuur waar de overtreding is begaan. Klik hier voor nog meer info over GAS 5.