Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen en exploiteren van een elektriciteitscabine

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022134336

Publicatiedatum: 17-11-2022

De Gebroeders Vanhove en Zonen nv hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen en exploiteren van een elektriciteitscabine, gelegen Leuerbroek 1046 te 3640 Kinrooi, kadastraal gekend als: 4e afdeling, sectie C, perceelnummer 337H9.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 17 november 2022 tot 16 december 2022. De aanvraag kan tot de sluiting op 16 december 2022 ingekeken worden via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaar onderzoek) of bij de dienst omgeving van de gemeente Kinrooi. hiervoor dient u steeds, online of telefonische, een afspraak te maken. 
Bezwaren of opmerking kan u via het omgevingsloket  (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaar onderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kinrooi.