Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van een carport en paardenstapmolen en regularisaties - Bosweg 2

Wij brengen u in het kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van de aanvraag ingediend door Daniëlle Lemmens, wonende Bosweg 2, te 3640 Kinrooi.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een carport en een paardenstapmolen + regulariseren van drie vrijstaande bijgebouwen en twee paddocks.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond met een grondoppervlakte van meer dan 1.000m²

Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 16 maart 2023 tot en met 14 april 2023. Gedurende deze periode ligt de omgevingsvergunningsaanvraag met bijlagen ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente Kinrooi. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Bij het inkijken van het dossier mogen er geen foto’s genomen worden van plannen of andere documenten. Het dossier kan eveneens geraadpleegd worden op het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek). Gelieve er rekening mee te houden dat dossierstukken die auteursrechtelijk beschermd zijn niet op het omgevingsloket beschikbaar zijn.

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt (uiterlijk 14 april 2023), kunnen bezwaren, opmerkingen of standpunten over de aanvraag digitaal worden ingediend via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kinrooi. Vermeld in uw schrijven aan het college van burgemeester en schepenen duidelijk het dossiernummer: OMV/2023/22.