Gemeente Gemeente Kinrooi

350 ideeën voor de vier kerken

Gepubliceerd op  za 13 apr 2019
Iedere dinsdag in februari was er een brainstormavond over de toekomst van de kerkgebouwen. Vier avonden in vier kerken leverden maar liefst 350 ideeën op. Bent u benieuwd welke? Kom dan op woensdag 24 april naar het vervolgmoment in GC De Stegel.

De opbouw van de brainstormavond was in de vier kerken dezelfde. Rick de Leeuw startte met een contextbepaling. Vervolgens gaven de schepen bevoegd voor kerkfabrieken en een lokale spreker meer uitleg over de desbetreffende kerk en gemeenschap. Joris Deckers of Frank Jaspers van het begeleidend architectenbureau lichtte de bouwkundige analyse van de kerk toe. Die was tijdens de brainstorm steeds ter beschikking in de vorm van een grote pancarte.

Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden gaf Rick de Leeuw een beeld van mogelijke neven- of herbestemmingen. Tijdens de pauze kregen alle aanwezigen de kans om hun ideeën op een kaartje te schrijven. Deze werden nadien opgehaald en in groep besproken. In totaal bezochten ongeveer 400 inwoners de vier sessies. Zij waren goed voor 350 ideeën genoteerd op een 250-tal kaartjes.

Na de brainstormsessies ging Map Dépot aan de slag om alle input te ordenen en om per kerk een gepaste invulling - neven- en/of herbestemming - te zoeken. Dit zal resulteren in een voorstel per kerk. Iedereen die benieuwd is naar de vertaling van deze ideeën, is welkom op woensdag 24 april in GC De Stegel om 20u00. Dan zal er één avond georganiseerd worden voor àlle kerken. Alle geïnteresseerden zijn welkom tijdens deze avond.