Gemeente Gemeente Kinrooi

Infomoment en zitdagen ruilverkavelingsproject Molenbeersel

Gepubliceerd op  ma 05 feb 2018
Op zaterdag 10 februari organiseert de VLM van 10u00 tot 16u00 een infomarkt over het ruilverkavelingsproject in Molenbeersel in GC De Stegel. Om 11u00 en om 14u00 is er een toelichting voorzien maar tussentijds kan iedereen eveneens vrij binnenlopen. Er zijn vanaf deze week ook zitdagen gepland.

De inwoners van Molenbeersel kregen allemaal een uitgebreide nieuwsbrief over het ruilverkavelingsproject in de bus van de Vlaamse Landmaatschappij . Zij onderzoekt het nut van dit ruilverkavelingsproject. Daarbij wordt enerzijds het ruilverkavelingsblok - de grenzen van het projectgebied - bepaald. Bij dit project gaat het om een gebied van ongeveer 850 ha in Molenbeersel. Eigenaars, gebruikers of vruchtgebruikers van percelen in dit gebied krijgen een aangetekend schrijven hierover.

Anderzijds ligt ook het ontwerp ruilverkavelingsplan ter inzage tijdens dit openbaar onderzoek. De discussieplannen werden in maart 2013 voorgesteld. In april 2014 werd het plan met enkele aanpassingen voorlopig vastgesteld door de Vlaams minister Joke Schauvliege. Van 5 februari tot en met 6 maart loopt er een openbaar onderzoek over het ruilverkavelingsproject. Iedereen kan reageren op de plannen, ook mensen die geen grond in eigendom en/of in gebruik hebben.


Wat is ruilverkaveling ?

De eerste doelstelling van ruilverkaveling is - eenvoudig gezegd - het herverdelen en/of ruilen van landbouwgronden. Door deze herverkaveling verbetert de agrarische structuur. Het gaat om een pakket van maatregelen zoals bijvoorbeeld veldwegen verbeteren voor een betere landbouwontsluiting, landbouwpercelen herverkavelen, kleine landschapselementen behouden en uitbouwen, wildakkers aanleggen, een dorpsplein herinrichten, enz … De ruilverkaveling zorgt zo voor een integrale inrichting van het gebied waarbij er maatregelen voor de natuur- en landschapsontwikkeling, het onroerend erfgoed, het integraal waterbeheer, de uitbouw van een recreatief netwerk, de bodemconservering, enz… genomen kunnen worden.


Inzage, infomarkt & zitdagen

Tijdens het openbaar onderzoek kan u het dossier inkijken in het gemeentehuis, via bovenstaande link of hier op de site van de VLM. Natuurlijk kan u ook terecht in de kleine zaal van GC De Stegel op zaterdag 10 februari van 10u00 tot 16u00 tijdens de infomarkt.

Als u persoonlijke uitleg wenst bent u ook welkom tijdens de zitdagen op 8-12-13-15-19-20-22-26-27 februari en 1-5-6 maart in GC De Stegel. De precieze uren van de zitdagen vindt u in de aparte nieuwsbrief en op deze projectfiche.

Schriftelijk bezwaar indienen kan bij het college van burgemeester en schepenen. Het plan gaat pas in uitvoering als de minister van omgeving, natuur en landbouw het ruilverkavelingsproject nuttig verklaart op basis van het openbaar onderzoek.

Bekijk hier de reportage van Grensland Actueel over het ruilverkavelingsproject Molenbeersel.