Gemeente Gemeente Kinrooi

De Kinrooi gids... blijft bestaan!

Gepubliceerd op  do 13 apr 2017
Al 13 jaar op rij krijgt ieder Kinroois gezin een Sinterklaasgeschenk van het gemeentebestuur. Begin december valt traditioneel de Kinrooi gids in de bus, een combinatie van wegwijsdocument én agenda. Bij de editie 2017 werd gepolst of dit nog wenselijk is in de toekomst...

Bij de besprekingen van het (communicatie)budget eind 2016 werd geopperd of het vandaag de dag nog nodig is om zo’n papieren gids te blijven uitgeven. Heel veel informatie is immers snel en gemakkelijk online te vinden en een goed bestuur is verplicht om de diverse uitgaven onder de loep te durven nemen. Dertien jaar geleden koos Kinrooi om in eigen beheer een gemeentegids-agenda uit te geven. In tegenstelling tot de meeste andere steden en gemeenten, die hiervoor met een reclamefirma samenwerken, koos Kinrooi bewust voor een mooie, duurzame publicatie in eigen beheer, zonder reclame en dus op eigen kosten. Het gemeentebestuur beschouwt dit als het Sinterklaasgeschenk voor elk gezin en wilde iets maken dat een zekere bewaarwaarde heeft en dat bij ieder gezin een vaste plaats in huis kreeg. Uit de talrijke reacties blijkt dat de gemeente in die opzet geslaagd is.

Ja of nee ? 

In de 2017 editie zat vooraan een antwoordkaart met een eenvoudige, open vraag. Wil u deze Kinrooi gids in de toekomst nog blijven ontvangen: ja of nee (en waarom)? Naast de papieren antwoordkaart kan men dat ook hier via het-loket laten weten. Tot nu toe kwamen er 346 ja’s en 11 nee’s binnen. Het gemeentebestuur wil de mensen die de moeite deden om mee te werken aan dit onderzoek hartelijk danken. Het is opvallend dat de respondenten vaak ouderen zijn die na 13 jaar écht gehecht zijn aan de Kinrooi gids. De redenen waarom het gemeentebestuur de publicatie maakt, zijn in grote lijnen dezelfde als die de respondenten opgeven waarom ze het willen blijven ontvangen: we gebruiken (de agenda) dagelijks, het is handig om snel telefoonnummers of informatie te vinden (zelfs soms sneller dan online), heel praktisch en informatief, ... Eén iemand noemde het zelfs de wikipedia van de gemeente Kinrooi!

Dit najaar zal de dienst communicatie weer met de grootste zorg de update van de volgende editie voor 2018 doen zodat rond 6 december voor de 14de keer het gekende Sinterklaasgeschenk in (bijna) alle Kinrooise brievenbussen zal vallen.